Free delivery starting from 400 € / 450 $ | Besplatna dostava za narudžbe iznad 3000 HRK

Dostava i povrat

Dostava

KROKO proizvodi dostupni su u zemljama Europske Unije, Sjedinjenim Američkim Državama, Švicarskoj i drugim zemljama. Potpuni popis zemalja u koje dostavljamo dostupan je niže. Cijena dostave zaračunava se ovisno o odredištu i masi paketa, prema cjeniku dostavne službe koja izvršava dostavu. O visini troškova dostave Kupac je upoznat prije potvrde predaje narudžbe, s izdvojenim prikazom iznosa ovih troškova.

Dostavne službe s kojima surađujemo su:

DHL Hrvatska

DPD Hrvatska

Lista zemalja u koje dostavljamo: Albanija, Andora, Australija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kanada, Kanarski Otoci, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Gibraltar, Grčka, Kanalski otoci (Guernsey i Jersey), Grenland, Mađarska, Island, Republika Irska, Izrael, Italija, Japan, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Crna Gora, Novi Zeland, Sjeverna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugal, Republika Koreja, Rumunjska, San Marino, Srbija, Singapur, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjedinjene Američke Države.

Rok isporuke narudžbe za Hrvatsku uobičajeno iznosi 2-7 radnih dana, a za ostatak svijeta 5-14 radnih dana, osim u slučajevima izvanrednih okolnosti, o čemu će Prodavatelj posebno obavijesti Kupca putem adrese e-pošte, uključujući i predviđeni rok dostave. S obzirom na neizvjesnost raspoloživosti proizvoda i/ili nemogućnosti utjecaja na izvanredne okolnosti (primjerice viša sila, pandemija, prirodne katastrofe, ratno stanje i sl.) moguć je i dulji rok dostave od procijenjenog roka ili vremenskog okvira danog prilikom narudžbe. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog dužeg roka isporuke. Prodavatelj ne odgovara za gubitak pošiljke, rizik prelazi na Kupca u trenutku kada Prodavatelj preda robu dostavnoj službi.

Proizvodi će biti dostavljeni na adresu koja je u narudžbi navedena kao „adresa za dostavu“. Naručene proizvode Kupac je dužan preuzeti u određenom satu i danu na adresi za dostavu. U slučaju da Kupac ne preuzme robu u dogovorenom vremenu te je potrebna ponovna dostava, Kupcu se obračunavaju dodatni troškovi dostave prema uvjetima dostavne službe. Dostava se ponavlja sukladno uvjetima dostavne službe. Prodavatelj, odnosno njegov ugovorni izvođač dostave, zadržava pravo na primjeren način provjeriti identitet primatelja proizvoda (Kupca) – npr. uvidom u javne isprave.

Šteta nastala u transportu

Proizvodi će biti zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Preporuča se da Kupac pošiljku pregleda pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave, te da ih odmah reklamira dostavnom radniku koji je robu isporučio.

Ako se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) ili proizvod oštećen, u njemu nedostaje sadržaj ili su vidljivi znakovi otvaranja, preporuča se da Kupac odmah pokrene postupak reklamacije neposredno kod dostavljača.

Društvo KROKO proizvodnja i razvoj d.o.o., ne odgovara za štetu nastalu u transportu. Ako je proizvod oštećen od strane prijevoznika, molimo odmah ih izravno kontaktirajte.

Ako proizvod treba popraviti u slučaju za koji Prodavatelj ne odgovora, Prodavatelj će pomoći u smislu pružanja potrebnih rezervnih dijelova, ali popravak neće biti pokriven u smislu odredaba ovih Uvjeta kupnje ili odredbama Jamstva.

Povrat

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga za isto. Potrošač ima pravo na raskid ugovora unutar roka od 14 kalendarskih dana od dana preuzimanja pošiljke (robe), ako je ta roba kupljena izvan poslovnih prostorija trgovca i ugovorom sklopljenim na daljinu. Prije isteka roka od 14 dana, Potrošač mora poslati izjavu o raskidu na obrascu za jednostrani raskid koji je dostupan OVDJE, na e-mail reklamacije@krokotactical.com. Prodavatelj će, bez odgađanja, potvrditi Potrošaču da je zaprimio njegovu izjavu o jednostranom raskidu ugovora. Nakon što pošalje izjavu o raskidu, potrošač je dužan u roku od 14 dana vratiti Prodavatelju potpuno neoštećene i neupotrebljavane proizvode, u originalnom pakiranju, sa svim privjesnim i ušivnim  oznakama, u suprotnom nema pravo na povrat uplaćenog iznosa niti na ponovnu besplatnu dostavu robe. Povrat novca vrši se unutar 14 dana od dana kada je Prodavatelj primio neoštećene, neupotrebljavane i originalno zapakirane proizvode, sa svim privjesnim i ušivnim oznakama, uplatom na karticu Kupca kojom je platio proizvod koji se vraća.

NAPOMENA: Troškove povrata proizvoda snosi Kupac. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za proizvode izgubljene ili oštećene u procesu dostave.

PROCEDURA POVRATA:

1) Potrebno je ispuniti obrazac za raskid ugovora, dobiven unutar paketa s naručenim proizvodima. Obrazac za raskid ugovora moguće je preuzeti OVDJE.

2) Ispunjeni obrazac potrebno je priložiti uz proizvode koji se vraćaju. Proizvodi moraju biti neoštećeni i neupotrebljavani, u originalnom pakiranju te moraju imati sve ušivne i privjesne oznake.

3) Adresa za povrat proizvoda nalazi se na dnu obrasca za povrat. Kupac je može izrezati i nalijepiti na pošiljku ili sam upisati sljedeće podatke:

 

KROKO proizvodnja i razvoj d.o.o.

Odjel za Kontrolu Kvalitete (web)

Zagrebačka 74

10 380 Sveti Ivan Zelina

Republika Hrvatska

 

Pravo Potrošača na jednostrani raskid ugovora ne postoji u slučajevima kada je:

 

  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • Potrošač posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Potrošač izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom,
  • Potrošač posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača, je ispunjen u potpunosti.

 

Kada je kupac pravna osoba, na njega se ne primjenjuju ovdje navedene odredbe o pravu na jednostrani raskid ugovora. Na kupca pravnu osobu se primjenjuju važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

REKLAMACIJE

Ukoliko Kupac smatra na roba sadrži nedostatke, te ne želi raskinuti ugovor već želi izjaviti reklamaciju, na istu se primjenjuje važeći Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske sa svim rokovima.  Proizvodi oštećeni redovitom uporabom, nepažnjom, nepravilnom uporabom i/ili propustom Kupca mogu biti popravljeni na račun Kupca.

Reklamacija treba biti obrazložena i u pisanoj formi, a podnosi se Prodavatelju na adresu e-pošte reklamacije@krokotactical.com, te će Prodavatelj u roku od 14 dana od dana primitka reklamacije poslati pisani odgovor.

Prodavatelj nije dužan prihvatiti reklamaciju niti prihvatiti robu ukoliko je ista poslana bez prethodnog dogovora s Prodavateljem. Kupac sam snosi troškove reklamacije, osim ako Prodavatelj ne odluči drugačije.

 

JAMSTVO

Prodavatelj s ponosom jamči kvalitetu, postojanost i svojstva svojih proizvoda, u skladu s Jamstvom, o čemu možete više saznati OVDJE. Povrh prava iz Jamstva, Kupac ima prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, na koje jamstvo ne utječe.

Ovlašteni servis

Za ostvarivanje prava iz Jamstva, Kupac mora koristiti isključivo ovlaštene servise, odnosno kontaktirati Prodavatelja izravno.

Svaki neovlašteni popravak ili modifikacija su osnova za prekid Jamstva.

Dodatne informacije

Predmetni Uvjeti kupnje predstavljaju cjelovit sporazum između Prodavatelja i Korisnika, vezan uz korištenje ove mrežne stranice, odnosno kupnje proizvoda putem ove mrežne stranice, te ih nije moguće mijenjati ili prilagođavati, osim u pisanom obliku.

U slučaju da je bilo koja odredba Uvjeta kupnje u cijelosti ili djelomično nemoguća za provedbu ili nevažeća, smatra se da ta odredba nije dio Uvjeta kupnje, i da ne utječe na valjanost i provedivost preostalih odredbi Uvjeta kupnje. Neprovediva odnosno nevažeća odredba se zamjenjuje odredbom kojom se najbliže postiže svrha nevažeće odredbe.

Korisnik ne smije prenijeti prava i obveze iz ovih Uvjeta kupnje na treće osobe, bez prethodne pismene suglasnosti Prodavatelja.

Specifična prava

Uz prava i obveze opisane u Jamstvu, društvo KROKO proizvodnja i razvoj d.o.o. kao i kupac, imaju sva prava koja im pripadaju prema pozitivnim pravnim propisima hrvatskoga prava, a odnose se na jamstva, slučajne i posljedične štete, te popravke i zamjene.

 

Newsletter

Izrada web stranice sufinancirana je uz Europske unije
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Strukturalni fondovi Europska unija Kohezija