Free delivery starting from 400 € / 450 $ | Besplatna dostava za narudžbe iznad 3000 HRK

Politika kvalitete

Tvrtka KROKO proizvodnja i razvoj d.o.o. opredjeljuje se za sljedeću politiku kvalitete:

Poslovni uspjeh društva Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenika u postizanju zadovoljstva naših korisnika pružanjem kvalitetnih, sigurnih, inovativnih i ekološki prihvatljivih usluga. Postizanje zadovoljstva naših korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integriramo u cjeloviti poslovni sustav primjenjujući zahtjeve normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i AQAP 2110:2016 uz trajno poboljšavanje učinkovitosti i djelotvornosti. Sustav je uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu sa upravom, imaju obavezu:

  • Pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske, te drugih obvezujućih propisa;
  • zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika;
  • sprječavati onečišćenja okoliša , ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti prirodnim resursima;
  • postupati u skladu sa utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
  • neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa
  • poštovati zahtjeve navedenih normi i primjenjivati ih u svakodnevnom radu

    

 

 

Newsletter

Izrada web stranice sufinancirana je uz Europske unije
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Strukturalni fondovi Europska unija Kohezija